NỘI DUNG

Kiến thức doanh nghiệp

Điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

5/5 - (3 bình chọn)
Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78
Điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON

Bài viết hôm nay, Công Ty An Minh Luật hướng dẫn người dùng điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON chi tiết nhất theo Thông tư 78/2021/TT-BTC khi đã chuyển đổi thành công. Với những ai đang sử dụng theo thông tư cũ cách xử lý hóa đơn sẽ có chút khác biệt, chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết khác.

Đã chuyển đổi lên thông tư 78 thì bất kỳ sai sót nào hóa đơn điều phải xử lý đúng quy trình và nghiệp vụ để tránh phát sinh thêm lỗi. Vì vậy nếu không chắc chắn thì vui lòng liên hệ bên bán hoặc nhà cung cấp VinHOADON hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON theo thông tư 78. Ngoài ra khách hàng có nhu cầu tư vấn, báo giá, hỗ trợ sử dụng phần mềm liên hệ ngay số Hotline: 0968458575 (Zalo) tư vấn miễn phí. 

Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử VinHOADON

Các bước điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON 

=> Khi phát hiện hóa đơn đã có mã cơ quan thuế, đã kê khai thuế nhưng tự phát hiện sai sót như: số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng thành tiền…thì người bán và người mua thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh trên phần mềm VinHOADON. Quy trình thực hiện điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON như sau: 

  • Gửi thông báo sai sót Mẫu số 04/SS-HĐĐT lên cơ quan Thuế (tính chất điều chỉnh)
  • Kiểm tra kết quả trả về từ CQT chấp nhận điều chỉnh. 
  • Lập hóa đơn mới điều chỉnh cho hóa đơn sai sót trên phần mềm VinHOADON, ký gửi lên CQT xin cấp mã và gửi lại cho người mua.
  • Lập biên bản điều chỉnh cho hóa đơn sai sót, có xác nhận từ 2 bên. Lưu trữ biên bản và chờ giải trình khi cần thiết.

==> Xem thêm: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn VinHOADON lên TT78

==> Xem thêm: Hướng dẫn lập xuất hóa đơn phần mềm VinHOADON

Điều chỉnh hóa đơn điện tử VinHOADON Thông tư 78

Đăng nhập vào tài khoản phần mềm hóa đơn Vin-HOADON và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thông báo điều chỉnh sai sót hóa đơn Vin-HOADON

=> Trên menu chọn mục “Xử lý hóa đơn” chọn tính năng “Quản lý hóa đơn sai sót

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Ở trang “Danh sách thông báo hóa đơn sai sót” nhấn vào “Lập thông báo hóa đơn sai sót

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Nội dung thông báo chọn “Thông báo hủy/giải trình của NTT” (B1) 

=> Phần thông tin hóa đơn click vào dấu (+) ở bước (B2)

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Chọn số hóa đơn (Ví dụ: 0000001) 

=> Mã cơ quan thuế tờ hóa đơn sẽ tự hiển thị

=> Chọn tính chất thông báo: Điều chỉnh

=> Lý do điều chỉnh: (Ví dụ: sai thành tiền của hàng hóa)

=> Nhấn “Lưu” để lưu tạm, nhấn “Gửi đăng ký” để gửi thông báo phát hành lên cơ quan Thuế. Sau đó chọn đúng chữ ký số và nhập mã PIN ký gửi tờ khai mẫu số 04/SS-HĐĐT

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Hiện tại trạng thái thông báo sai sót “Lưu tạm” người lập hóa đơn có thể nhấn vào “con mắt” để xem lại mẫu thông báo. 

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Chú ý cột tính chất thông báo và lý do điều chỉnh.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Trong thời giạn 1-5 ngày cơ quan thuế sẽ trả kết quả thông báo “chấp nhận” điều chỉnh cho hóa đơn sai sót thì người lập thực hiện xử lý điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON như sau.

Bước 2: Lập hóa đơn và biên bản điều chỉnh cho hóa đơn sai sót trên phần mềm VinHOADON

=> Tiếp đến vào mục quản lý danh sách hóa đơn. Chọn đúng tờ hóa đơn sai sót cần điều chỉnh. Tại cột “Hành động” click chuột vào dấu mũi tên.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Nhấn chọn tính năng “Điều chỉnh” thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử VinHOADON mới cho hóa đơn sai sót.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Phần mềm chuyển sang giao diện lập hóa đơn mới, người bán nhập lại thông tin người mua: mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ, phương thức thanh toán, tài khoản ngân hàng, tiền tệ…

=> Số biên bản (bắt đầu bằng 01), ngày biên bản (theo ngày xuất hóa đơn gốc), biên bản nhấn “Tạo mới” 

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

Ví dụ: Thử view lại tờ hóa đơn sai sót, ở đây tờ hóa đơn số 000001 này chỉ sai thành tiền và tất cả thông tin khác điều chính xác. Cụ thể là số tiền trên hóa đơn gốc thấp hơn tổng số tiền thực tế 200.000đ => Vì vậy sẽ làm điều chỉnh tăng số tiền cho hóa đơn sai sót trên phần mềm VinHOADON.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Khi nhấn “Tạo mới” sẽ hiển thị biên mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn. Giống như hóa đơn giấy, người lập phải điền đầy đủ thông tin như: số biên bản, ngày lập biên bản, thông tin bên bán, thông tin bên mua, lý do điều chỉnh, nội dung điều chỉnh trước và sau khi thống nhất… => Tiếp theo nhấn “Lưu thông tin

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Bước này biên bản điều chỉnh hóa đơn phần mềm VinHOADON đã tạo xong. Nến 02 bên đã tạo biên bản giấy trước đó rồi thì có thể tải lên “Chọn file” lưu trữ.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Bên dưới thông tin HH/DV 

  • Loại hàng hóa/dịch vụ
  • Tính chất điều chỉnh “Tăng” 
  • Hàng hóa: ghi rõ nội dung điều chỉnh “điều chỉnh tăng thành tiền từ 29.958.570 thành 30.158.570
  • Thành tiền: tăng bao nhiêu nhập bấy nhiêu “200.000đ” + Thuế xuất 10%

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Khi nhấn “Xem trước” thì có thể thấy trên hóa đơn điều chỉnh hiển thị thêm dòng “Điều chỉnh cho hóa đơn số:1, ký hiệu C21TST, ngày ký: Ngày 28 tháng 12 năm 2021

=> Tên hàng hóa dịch vụ là nội dung điều chỉnh “điều chỉnh tăng thành tiền từ 29.958.570 thành 30.158.570

=> Thành tiền chỉ hiển thị số tiền tăng + thuế xuất.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78
Điều chỉnh hóa đơn trên phần mềm Vin-HOADON

=> Nhấn  “Lưu tạm” để lưu ở trạng thái hóa đơn điều chỉnh nháp. Có thể xem hoặc gửi cho người mua kiểm tra trước khi phát hành.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Loại HĐ “Hóa đơn điều chỉnh” còn trạng thái “Mới tạo” có thể nhấn xem hóa đơn.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Nhấn “Xem BBTT

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Người lập có thể in/tải biên bản điều chỉnh này gửi cho người mua. Cả 02 bên ký tên đóng dấu xác nhận và tự lưu trữ giải trình khi cần thiết.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78
Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử VinHOADON

=> Nếu hóa đơn điện tử điều chỉnh trên phần mềm VinHOADON chính xác, người bán thực hiện ký xuất hóa đơn gửi lên CQT cấp mã là được. 

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử phần mềm Vin-HOADON Thông tư 78

=> Sau khi có mã CQT thì trạng thái hóa đơn sai sót sẽ chuyển sang “Bị điều chỉnh” còn hóa đơn điều chỉnh sẽ chuyển sang trạng thái “Điều chỉnh

==> Xem thêm: Cài đặt phần mềm ký hóa đơn VinSign (VinHOADON)

Lời kết

Cơ bản mọi người đã nắm được cách tự điều chỉnh hóa đơn phần mềm hóa đơn VinHOADON theo TT78 đúng nghiệp vụ rồi. Ngoài ra các trường hợp Thay thế/ Hủy hóa đơn điện tử cũng là nội dung được quan tâm nhiều, chúng tôi sẽ chia sẻ ở những bài viết tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error: Content is protected !!
0968458575