NỘI DUNG

Kiến thức doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78 (Phần 1)

5/5 - (2 bình chọn)
Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78
Đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78 (thông tư 78)

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78 theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Trước khi chuyển đổi người dùng phải tiến hành xử lý hết các hoá đơn CyberBill tồn đọng ở TT32 trước khi chuyển đổi sang TT78, hoặc liên hệ tổng đài 19002038 để được tư vấn/ hướng dẫn chi tiết.

Để đăng ký thay đổi sử dụng hóa đơn điện tử của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký tờ khai mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Đăng ký hoặc Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử) đến cơ quan thuế quản lý trên phần mềm CyberBill

==> Xem thêm: Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill TT78?

==> Xem thêm: Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử trên CyberBill?

Đăng ký chuyển đổi hóa đơn điện tử CyberBill TT78

Bước 1: Người nộp thuế Đăng ký sử dụng HDDT theo TT78 trên phần mềm CyberBill. Tiếp theo thực hiện hủy dải hóa đơn đã thông báo phát hành theo TT32 với Cơ quan thuế.

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn theo TT78 trên phần mềm CyberBill và thông báo phát hành sử dụng với Cơ quan Thuế.

Bước 3: Sau khi có thông báo chấp nhận sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản xuất hóa đơn trên phần mềm CyberBill thông tư 78 và tài khoản tra cứu hóa đơn điện tử TCT.

=> An Minh Luật sẽ hướng dẫn lần lượt các bước thực hiện. Dưới đây là nội dung hướng dẫn “Bước 1” đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử CyberBill TT78 và hủy dải hóa đơn thông tư cũ. Xem tiếp bước 2 Tại Đây

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78

=> Trước tiên người dùng đăng nhập vào tài khoản quản lý hóa đơn do nhà cung cấp hoặc đại lý cung cấp. Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập (tên tài khoản, mã số thuế, mật khẩu, captcha) sau đó nhấn “Đăng nhập

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Nếu là tài khoản đăng nhập mới, phần mềm yêu cầu người dùng thay đổi lại mật khẩu. Sau khi nhập lại mật khẩu mới nhấn “Gửi đi

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Trên màn hình nếu hiển thị Pop-ups thì click vào “Đăng ký HĐĐT TT78

Bước 1: cấu hình thông tin doanh nghiệp mới

=> Trên thanh menu nhấn vào “Cấu hình” chọn tính năng “Thông tin doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Ở mục “Thông tin chung” người dùng thiết lập dữ liệu doanh nghiệp tại các mục chính: thông tin doanh nghiệp (1), địa chỉ doanh nghiệp (2), người đại diện (3), thông tin bổ sung (4) => sau đó nhấn “Lưu thông tin” 

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Tiếp theo di chuyển sang mục “Chứng thư số” 

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Cắm thiết bị chữ ký số doanh nghiệp vào (B1) => tiếp theo nhấn vào “Thêm mới” (B2) => Click vào dấu mũi tên để chọn chứng thư số (B3)

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Khi thông tin ký số đúng hãy nhấn “Đồng ý

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Kiểm tra lại thông tin chứng thư số lần nữa, nếu chính xác nhấn “Lưu thông tin

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

Bước 2: đăng ký thay đổi thông tin hóa đơn điện tử CyberBill

=> Trên menu chọn “Cấu hình” sau đó chọn “Thông tin doanh nghiệp” chuyển đến mục “Kết nối đến Tổng cục Thuế” (B1) => Nhấn vào “Đăng ký /Thay đổi” (B2)

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Setup thông tin đăng ký chuyển đổi hóa đơn điện tử CyberBill với cơ quan Thuế theo thông tư 78 như sau:

+ Hình thức tờ khai: Đăng ký mới

+ Thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

+ Hình thức hóa đơn: Có mã cơ quan Thuế (hoặc không có mã cơ quan thuế)

+ Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn: Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn (áp dụng hóa đơn có mã)

+ Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

+ Loại hóa đơn sử dụng: Hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán tài sản công,…)

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

+ Danh sách chứng thư số: Click vào ô “Thêm chứng thư số

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Chứng thư số đã kết nối sẽ tự động load lên, tích chọn sau đó nhấn “Lưu thông tin

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Chọn hình thức đăng ký “Thêm mới” (B1) sau đó nhấn “Lưu và gửi TCT” (B2)  

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Phần mềm hiển thị thông báo Sau khi đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT  CyberBill theo thông tư 78 và được Cơ quan thuế chấp nhận, người nộp thuế sẽ không thể thực hiện được việc xử lý các hóa đơn theo Thông tư 32 trên phần mềm. Người nộp thuế vui lòng xử lý hết các hóa đơn theo thông tư 32 trước khi đăng ký” chỉ cần nhấn “Đồng ý

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Hiện tại thì yêu cầu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử  CyberBill theo thông tư 78 đã gửi lên TCT thành công, trạng thái đăng ký “TCCT Chấp nhận” là thành công.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78
Cách đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78

Lưu ý: Trong quá trình chờ tổng cục Thuế “Chấp nhận” doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục xử lý các hóa đơn theo dải số đã thông báo phát hành theo thông tư 32.

=> Có thể kiểm tra kết quả thông báo TCT trả về tại “Danh sách lịch sử giao dịch

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

=> Xem lại tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78

Bước 3: hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78
Hủy dải hóa đơn CyberBill thông tư 32

=> Đối với doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT CyberBill theo nghị định cũ TT32. Sau khi được TCT chấp nhận chuyển đổi/ đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78 (thông tư 78), doanh nghiệp thực hiện hủy dải hóa đơn trên phần mềm CyberBill trước khi thực hiện lập và phát hành hóa đơn theo quy định của NĐ 123/2020/NĐ-CP; Thông tư 78/2021/TT-BTC nhé.

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Các bước thực hiện hủy dải hóa đơn trên phần mềm CyberBill:

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai TB03/AC, lập tờ khai BC26 đính kèm chốt số lượng hóa đơn trên thông tư cũ trực tiếp lên cơ quan thuế. 

Bước 2: Khi có thông báo chấp nhận hủy dải hóa đơn tử CQT, doanh nghiệp thực hiện lệnh hủy dải hóa đơn trực tiếp trên phần mềm CyberBill.

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Trên menu chọn “Phát hành hóa đơn” tiếp đến chọn “Thông báo hủy dải hóa đơn” 

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Nhấn chọn tính năng “Tạo mới” 

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 78hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Người dùng tạo mới thông báo hủy bằng cách điền thông tin: tên doanh nghiệp,  mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, tỉnh thành, cơ quan thuế, phương pháp hủy, thời gian hủy…

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Chọn đúng dải hóa đơn (mẫu số) thông báo hủy TCT sau đó nhấn “Lưu thông tin” 

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Tiếp đó nhấn “Lưu thông tin” (B2)

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Như vậy người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục hủy dải hóa đơn cũ trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill. Chỉ cần chờ cơ quan Thuế tiếp nhận và phản hồi “Chấp nhận” ở cột trạng thái là xong.

hủy dải hóa đơn điện tử CyberBill thông tư 32

=> Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill TT78 (thông tư 78) và hủy dải hóa đơn thông tư 32 cũ. Tiếp đến thực hiện thêm mới mẫu hóa đơn điện tử CyberBill theo TT78 và thông báo phát hành TẠI ĐÂY 

Lời kết

Việc cập nhật thông tin từ nhà cung cấp và cơ quan Thuế bắt buộc 100% doanh nghiệp sử dụng phần mềm CyberBill TT32 phải chuyển đổi sang TT78 nhanh chóng trong thời gian là hết sức quan trọng. Người dùng nên liên hệ nhà cung cấp hoặc đại lý bán để được hỗ trợ đăng ký chuyển đổi HĐĐT CyberBill thông tư 78 miễn phí. Khách hàng cấp mới thì được đăng ký trực tiếp theo thông tư mới luôn nhé. Cần hỗ trợ gì thêm vui lòng liên hệ với chúng theo thông tin bên dưới đây.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error: Content is protected !!
0384638575